Fotojournalist Mikal Schlosser | Folkeskolen 200 år afsløringen oktober 2014

Folkeskolen 200 år afsløring-1Folkeskolen 200 år afsløring-2Folkeskolen 200 år afsløring-3Folkeskolen 200 år afsløring-6Folkeskolen 200 år afsløring-5Folkeskolen 200 år afsløring-4Folkeskolen 200 år afsløring-7Folkeskolen 200 år afsløring-8Folkeskolen 200 år afsløring-9Folkeskolen 200 år afsløring-10Folkeskolen 200 år afsløring-11Folkeskolen 200 år afsløring-12Folkeskolen 200 år afsløring-13Folkeskolen 200 år afsløring-14Folkeskolen 200 år afsløring-15Folkeskolen 200 år afsløring-16Folkeskolen 200 år afsløring-17Folkeskolen 200 år afsløring-18Folkeskolen 200 år afsløring-19Folkeskolen 200 år afsløring-20